Kryologia

cryology

Kryologia

Kryologia tutkii lumeen ja jäähän liittyviä asioita maapallolla; ilmakehän jääkiteet, vuotuinen lumipeite, jäätiköt, järvi- ja jokijäät, merijäät ja routa. Kryosfääri säätelee aktiivisesti maapallon ilmastoa. Se vaikuttaa pinnan energiataseeseen, pilviin, sadantaan, hydrologiaan, ilmakehän virtauksiin ja merivirtoihin.

Kryologia tutkimusryhmän päätutkimuskohteet ovat meri- ja järvijäät sekä vuotuinen lumipeite Arktisella alueella. Merijäätutkimus on keskittynyt Itämereen ja merijään dynamiikkaa on tutkittu pääasiallisesti teoreettisten mallien avulla. Jään rakennetta ja termodynaamisia ominaisuuksia on tutkittu kenttämittausten avulla, joita on suoritettu Itämeren lisäksi Ohotanmerellä. Vuotuisen lumipeitteen kehitystä ja rakennetta on tutkittu Suomessa ja Etelämantereella.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtaja
Matti Leppäranta
Matti.Lepparanta@helsinki.fi
050-4154752