Laskennallinen aerosolifysiikka

Laskennallisen aerosolifysiikan ryhmä pyrkii ymmärtämään teorian keinon ilmakehän pienimpien molekyyliklusterien muodostumista, Käytämme erilaisia laskennallisia ja teoreettisia menetelmiä molekyylidynaamisista simulaatiosta termodynamiikkaan pystyäksemme kuvaamaan sekä muutaman molekyylien muodostamia heikosti sidottuja klustereita että termodynaamisesti vakaita tuhansien molekyylien nanohiukkasia. Molekyylien välistä vuorovaikutusta kuvaamme sekä termodynaamisilla jatkomomalleilla että paljon kvanttikemiallisilla menetelmillä, jotka ottavat elektroniverhon käytöksen huomioon. Vertaamme malliemme tuloksia laboratoriokokeisiin, käytämme malleja ymmärtääksemme mitä klustereille tapahtuu mittauslaitteiden sisällä, ja tukimme, mitä hiukkasmuodostumisprosessit ovat mahdollisia ilmakehän eri olosuhteissa.

Ryhmän kotisivut

Ryhmänjohtaja
Hanna Vehkamäki
Hanna.Vehkamaki@helsinki.fi
050-4154747