kulo

Maaperäryhmän tutkimuksen tarkoituksena on mitata ja ymmärtää maaperän ja ilmakehän välisten aineen ja energian virtojen taustalla olevia prosesseja. Tutkimme hiilen, typen ja veden taseita ja virtoja sekä näihin liittyviä prosesseja boreaalisissa ekosysteemeissä. Käytämme lukuisia eri tekniikoita (esim. kammioita, kaasugradientteja ja eddy covariance -mittauksia) mitataksemme maaperän ja ilmakehän välisiä kaasuvirtoja eli -voita. Käytämme ja kehitämme myös prosessipohjaisia malleja näiden aineiden kierrosta maassa ja ekosysteemissä. Lisäksi hyödynnämme molekyylibiologian menetelmiä tutkiaksemme mikrobien, erityisesti ektomykorritsojen, vaikutuksia maaperän prosesseihin.

Työmme on monitieteistä, ja siinä yhdistyvät eri alojen tutkijoiden asiantuntemus mm. metsäekologiasta, maaperätieteistä, ympäristötieteistä, mikrobiologiasta, genetiikasta, limnologiasta ja fysiikasta. Suurin osa kenttämittauksista tehdään SMEAR I ja SMEAR II -asemilla, joilla käytössämme on modernit mittausjärjestelmät. Teemme myös kampanjamittauksia eri ekosysteemeissä ja ilmastoalueilla yhteistyökumppaneidemme kanssa ympäri maailmaa.

Enemmän tietoa ryhmästä täältä.

Ryhmänjohtajat
Mari Pihlatie
Fysiikan laitos ja Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
mari.pihlatie@helsinki.fi, +358-50 4602748

Jukka Pumpanen
Metsätieteiden laitos,
jukka.pumpanen@helsinki.fi,

Jussi Heinonsalo
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos,
jussi.heinonsalo@helsinki.fi,