Mikrometeorologia


Coverphoto

Ilmakehäkemiassa ja fysiikassa sekä rajakerrosmeteorologiassa ja ekosysteemitutkimuksessa maan pinnan ja ilmakehän väliset massa- ja energiavuot ovat keskeisessä roolissa. Tutkimusryhmämme tavoite on lisätä ymmärrystä ilmakehän ja biosfäärin yhteyksistä koskien erilaisia ekosysteemejä ja maanpintoja sekä soveltaa hankittua tietoa käytäntöön.

Ryhmämme käyttää pyörrekovarianssi-mittaustekniikkaa useilla asemilla mittaamaan pinnan ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta. Lisäksi ryhmämme soveltaa useita eri virtausilmiöitä tai pinnan ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta simuloivia malleja.

Enemmän tietoa löytyy englanninkielisitlä sivuiltamme täältä.

PPNW 2017 Workshop

Ryhmänjohtajat
Timo Vesala
Timo.Vesala@helsinki.fi
+358-40-5779008

Ivan Mammarella
ivan.mammarella@helsinki.fi
050-4154725