Hydrological laboratory

Waterlab Sink Glassdoor

Vesilaboratorion tarkoituksena on luoda puiteet veden fysikaalisten prosessien demonstroimiseksi sekä pienimuotoisten kokeiden suorittamiseksi.

Katso esimerkki pyörivällä altaalla tehdystä demonstraatiosta. (mov-file 21.6MB)

Vesilaboratorion vesialtaassa pystyy käsittelemään suuriakin määriä vesi-, jää- ja luminäytteitä. Sen lisäksi niissä voi puhdistaa pitkiäkin (2m) mittalaitteita. Lasiovisessa pakastimessa tehtäviä jäädytyskokeita pystyy seuraamaan pakastimen oven läpi koejärjestelyjä häiritsemättä.