Hydrologia

Tehostekuvassa fysiikan etupihan taideteosta

Hydrologia tutkii maapallon makean veden varastoja, kuten järviä, jokia ja pohjavesiä, sekä makean ja suolaisen veden kiertokulkua. Makean ja puhtaan veden saatavuus on tulevaisuudessakin tärkeää elämän jatkuvuudelle maapallolla. Ryhmämme on työskennellyt pääasiassa Pohjois-Euroopassa tutkien veden kiertokulkua, lämpötilaoloja, optisia ominaisuuksia ja klimatologiaa. Suomen ja Viron yhteistyössä toteutettiin tutkimusohjelma SUVI (1994–2005), jossa kartoitettiin 20 järven vesien optisia ominaisuuksia ja laatua kenttämatkoin vuodesta 1994 lähtien, ja yhteistyössä useiden eurooppalaisten laboratorioiden kanssa on tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutusta Euroopan järviin (2002 – 2005).

Helsingin yliopiston Lammin ja Kilpisjärven biologisten asemien kanssa tutkitaan asemien läheisiä järviä (Pääjärvi, Ormajärvi ja Evon alueen pienet järvet Lammilla sekä Kilpisjärvi ja Saanajärvi Kilpisjärvellä). Tällä hetkellä tutkimusyksikkö osallistuu Vanajavedellä laajaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on järven automaattisen seurantajärjestelmän kehittäminen. Vesijärvellä (Lahti) tutkitaan veden laatua ja kiertoliikettä. Vuonna 2011 aloitettiin Kymijoen tutkimushanke. Kansainvälisenä yhteistyönä on menossa Pohjois-Euroopan järvien happitase ja dynamiikka.