Ionisädelaboratorio

Ionisädelaboratorio

Ionisädelaboratoriossa tutkitaan ilmiöitä, joita havaitaan kiinteän aineen ionisäteilytyksen aikana ja sen jälkeen. Tutkimuskohteita ovat:

 • Energeettisten ionien vuorovaikutus ja jarruntuminen kiinteissä aineissa.
 • Ionisäteilytyksen aiheuttamat muutokset aineen rakenteessa.
 • Kidevaurioiden, aineen atomien ja ioni-istutettujen atomien vuorovaikutus.
 • Epäpuhtausatomien liukoisuus ja diffuusio.
 • Uusien materiaalien tuottaminen.
 • Ioni-istutettujen ja säteilytettyjen materiaalien analyysi.

Laboratorion koelaitteistoon kuuluu mm.

 • TAMIA, 5MV tandemkiihdytin, jota käytetään pääsiassa
  • kiihdytinmassaspektroskopiaan,
  • elastiseen rekyylianalyysiin,
  • materiaalien in situ -säteilytykseen ja sähköisten ominaisuuksien ja kidevirheiden karakterisointiin halutussa lämpötilassa,
  • Rutherfordin takaisinsirontaan,
 • KIIA, 500 kV ioni-istutin:
  • Rutherfordin takaisinsironta ja kanavoituminen
 • Sputterointilaitteisto radioaktiivisten merkkiaineiden käyttöön perustuvaa diffuusiotutkimusta varten.
Yhteyshenkilöt:
 • dos. Pertti Tikkanen
 • puh. 02941 50006
 • email pertti.tikkanen[at]helsinki.fi
 • FT Vesa Palonen
 • puh. 02941 50010
 • email vesa.palonen[at]helsinki.fi